Remont i termomodernizacja świetlicy w Klewinowie oraz  granty mieszkańcom na montaż 30 mikroinstalacji (paneli fotowoltaicznych) to inwestycje, które Gmina Juchnowiec Kościelny zrealizuje dzięki unijnemu wsparciu.
W poniedziałek, 11 października 2021 roku zostały podpisane umowy na te inwestycje przez wicemarszałka Stanisława Derehajło i członka zarządu Marka Malinowskiego i wójta Krzysztofa Marcinowicza.
Koszt obu inwestycji to prawie 1 mln 356 tys. zł, z czego dotacja pokryje 657 tys. zł.

11.10.2021 Podpisanie umów

Na zdjęciu od lewej Krzysztof Marcinowicz – wójt, Stanisław Derehajło – wicemarszałek, Anna Jakuć – skarbnik i Marka Malinowskiego - członek zarządu
źródło: https://wrotapodlasia.pl/