W dniu 21 listopada 2021 roku w świetlicy przy OSP w Złotnikach, obradował Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Juchnowiec Kościelny. W zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek OSP naszej gminy oraz zaproszeni goście. Zjazd podsumował 5-letnią działalność oddziału gminnego, wybrał nowe władze oraz nakreślił plany na następną kadencję. Po raz kolejny na funkcję Prezesa Oddziału Gminnego wybrany został dh Jan Gradkowski, natomiast nowym Komendantem Gminnym  Związku OSP został dh Michał Kusznierczuk. Zjazd Gminny wybrał również delegatów i przedstawicieli do zarządu na Zjazd Powiatowy Związku OSP.