Informujemy, że otrzymaliśmy do Centrum Projektów Polska Cyfrowa komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach.
Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w projekcie do dnia 29 października 2021 r. muszą dostarczyć do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny następujące dokumenty:

1) Potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem, a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.
W tym celu należy złożyć kopie takie jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa i inne. Dokumenty te muszą wskazywać na stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem wymienionym w oświadczeniu.
2) Poświadczające ZATRUDNIENIE w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały wcześniej dołączone).
W tym celu należy złożyć kopie takie jak: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS, legitymacje ubezpieczeniowe, inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych.
3) Poświadczające MIEJSCE ZAMIESZKANIA uczniów na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
W tym celu należy złożyć kserokopię opłaty za media, kserokopię legitymacji szkolnej ucznia, potwierdzenie ze szkoły w formie oświadczenia.
4) Potwierdzające NIEOTRZYMANIE na własność lub w drodze użyczenia w 2020 i 2021 r. sprzętu komputerowego/dofinansowania do sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub pozarządowych.
W tym celu należy złożyć zaświadczenie ze szkoły. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

Wskazane dokumenty będą podstawą do weryfikacji Państwa oświadczeń.

Termin dostarczenia dokumentów: 10 grudnia 2021 r.

Miejsce złożenia: budynek Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10
Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).

OŚWIADCZENIA, KTÓRYCH NIE UDA SIĘ POPRAWNIE ZWERYFIKOWAĆ MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć wymagane dokumenty.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Juchnowiec Kościelny do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Więcej informacji pod numerami telefonu: 697 011 803, 85 719 66 79.
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Informacje na stronie organizatora konkursu:
https://www.gov.pl/web/cppc/webinarium-granty-ppgr-30112021-r-nagranie-ze-spotkania