Uwaga! W związku z wejściem w życie z dniem 3 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, informujemy, iż wnioski o ustalenie warunków zabudowy oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego należy składać wyłącznie na formularzu, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.
Nowy wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny https://bip.juchnowiec.gmina.pl/druki.htm