Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 347 o pow. 0,4600 ha, KW BI1B/00065613/1, obręb 39 Złotniki - cena wywoławcza stawki czynszu 300,00 zł rocznie, który miał odbyć się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym w dniu 29 lipca 2022 r. o godzinie 11:00. Szczegółowe informacje pod nr tel. 85 713-28-92.