Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na projekt „Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach”.
W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową budynku o garaż OSP. Obiekt ten jest budowany na potrzeby społeczno-kulturalne aktywnie działających mieszkańców wsi Koplany. Inwestycja przyczynia się do wsparcia zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie rozwiązań OZE i termomodernizację.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 999 200,00 zł, co stanowi 98% wartości inwestycji.
W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.