Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całej Polsce, na właścicieli lub  zarządców budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych został nałożony obowiązek zgłaszania deklaracji do systemu CEEB. Wynika on  z  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Deklarację można złożyć:

- drogą elektroniczną - na stronie https://zone.gunb.gov.pl/. Forma ta,  wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pomocą Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. Zachęcamy do korzystania z tego sposobu składania deklaracji. Można to zrobić bezpiecznie i  wygodnie – nie  wychodząc z domu.

- w formie papierowej– wypełniony dokument (Formularz A- budynki i  lokale mieszkalne, lub B- budynki i lokale niemieszkalne) można wysłać listem na adres urzędu ul. Lipowa 10, lub  złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny.
W przypadku nowo powstałych budynków lub wymiany źródła ciepła na nowe, mieszkańcy (właściciele i zarządcy) muszą złożyć deklarację w  terminie 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy nie złożyli w terminie deklaracji o jak najszybsze złożenie jej do urzędu. Przypominamy również, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Obowiązek ten jest ustawowy i za jego niewypełnienie w  terminie grozi mandat do 500 zł lub  grzywna do 5 000 zł (jeśli sprawa trafi do sądu).

Formularze:
Formularz A (kliknij, aby pobrać)
Formularz B (kliknij, aby pobrać)

Informacje dotyczące bazy CEEB można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, nr tel. 85 719 50 60.