Wnioski w sprawie dodatku przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym ul. Alberta 2, 16-001 Księżyno.
https://www.gops.juchnowiec.gmina.pl/aktualnosc/aktualnosci/1001-dodatek-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystania-niektorych