Ogłasza się konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. Termin zgłaszania opinii i uwag do projektu upływa 31.10.2022r.

Szczegóły w załączeniu:
Zarządzenie Nr ORG.0050.399.2022 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 października 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Formularz zgłaszania opinii i uwag