Od dnia 15 listopada 2022r. wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny – pokój nr 4.

W związku z zapisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych uprzejmie informujemy, że Gmina Juchnowiec Kościelny organizuje zakup węgla dla mieszkańców gminy na sezon grzewczy 2022/2023.

W związku z powyższym od dnia 3 listopada 2022 r. ogłasza się nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego).

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy tj., w poniedziałki od godz. 9 do 17, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 713 28 84, 85 713 28 93, 697-011-593.

Wniosek o zakup można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.