Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w roku 2022 wsparł finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Gmina otrzymała duże wsparcie w kwocie 42.500 złotych.
Pomoc ta została przeznaczona na zakupy sprzętu i umundurowania.
W dniu 30 października br. zakupiony sprzęt jednostkom OSP oficjalnie przekazał Pan Krzysztof Marcinowicz - Wójt Gminy.

W ramach otrzymanego dofinansowania zrealizowano następujące wydatki:
1) drabinę nasadkową na wyposażenie samochodu w OSP Wojszki;
2) dwa czujniki bezruchu jako uzupełnienie zabezpieczenia ratowników pracujących w sprzęcie ochrony dróg oddechowych dla OSP Juchnowiec Dolny;
3) trzy zestawy lanc kominowych dla OSP Juchnowiec Dolny, Hermanówka i Złotniki. Lance te będą stanowić narzędzia do nowoczesnej metody działań w walce z pożarami sadzy w kominach;
4) dziewięć kompletów ubrań specjalnych, 11 par butów specjalnych oraz 19 par rękawic specjalnych dla OSP Hermanówka, Szerenosy, Wojszki i Złotniki.

zdjęcie przedstawia uroczyste przekazanie sprzętu przez Wójta Krzysztofa Marcinowicza jednostkom OSP. Wójt stojący na zdjęciu po lewej podaje rękę jednemu ze strażaków spośród czterech stojących. Strażacy trzymają ubrania specjalne w rękach, na ziemi przed strażakami leżą pozostałe ubrania specjalne, buty i rękawice

na zdjęciu widoczne są cztery przęsła drabiny nasadkowej strażackiej, które oparte są o ścianę. Drabina aluminiowa (koloru szarego).

zdjęcie przedstawia dwa urządzenia zwane lancami kominowymi. Jedna leży na stole, druga w opakowaniu – pojemniku plastikowym

zdjęcie przedstawia lancę kominową zamontowaną do węża gumowego (tzw. szybkiego natarcia) w pożarniczym samochodzie ratowniczo-gaśniczym.

na zdjęciu pokazane są dwa aparaty powietrzne, umieszczone w kabinie samochodu pożarniczego. Do pasów podtrzymujących przymocowane są urządzenia zwane czujnikami bezruchu.

na zdjęciu przedstawiono leżące na ciemnym podłożu rękawice specjalne strażackie koloru żółto- czarnego