Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informację oraz komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczące zagrożeń wynikających z intensywnych opadów śniegu.

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia czynników niekorzystnie działających na obiekt budowlany, takich jak silne wiatry czy intensywne opady właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien każdorazowo zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu, a w przypadku jego braku podjąć działania eliminujące powstałe zagrożenia zdrowia i życia  użytkowników.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawność instalacji grzewczych, przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, drożność kominów oraz konieczność odśnieżania dachów obiektów.

Informujemy ponadto, że Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego województwa podlaskiego zostali zobowiązani do podejmowania działań inspekcyjno – kontrolnych obiektów budowlanych w powyższym zakresie.

Informacja oraz komunikat do pobrania [PDF, 2MB]