Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku  dzieci i młodzieży poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowym jako integralnego elementu programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  
Termin składania ofert – do dnia 10 lutego 2023 r.

Szczegóły w załączeniu:
Zarządzenie Nr ORG.0050.434.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Zarządzenie Nr ORG.0050.434.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (do odczytu)

Zarządzenie Nr ORG.0050.435.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako integralnego elementu programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny
Zarządzenie Nr ORG.0050.435.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako integralnego elementu programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny (do odczytu)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023

Ogłoszenie – nabór do komisji konkursowej 2023

Ogłoszenie – nabór do komisji konkursowej 2023 (do odczytu)