Szanowni Państwo, na prośbę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w związku z warunkami pogodowymi i zimową aurą przypominamy, że w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków poprzez m.in. odśnieżanie dachów, balkonów i usuwanie nawisów lodowych oraz sopli.

Poniżej znajduje się adres strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który prowadzi do komunikatu zimowego skierowanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-obiektow-3