Informujemy, że z dniem 7 lutego 2023 roku zmianie ulega cena zakupu preferencyjnego paliwa stałego węgla kamiennego - sortyment orzech, która wynosi 1740 zł za 1 tonę.
Cena groszku nie ulega zmianie i wynosi 1840 zł za 1 tonę.

Ponadto przypominamy, że mieszkańcy, którzy złożyli wnioski na zakup węgla kamiennego i których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, prowadzony jest rachunek bankowy do dokonywania wpłat o numerze:
71 8074 0003 0000 1661 2000 1140 Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym

Wpłat należy dokonywać na wyżej wymieniony numer rachunku z dopiskiem „zakup węgla  …” – podając imię i nazwisko wnioskującego o zakup węgla.
Informacje w zakresie zakupu węgla można uzyskać pod nr tel. 85 713 28 84 lub 697 011 593.