Ruszyła kolejna edycja konkursu „Nasz Zabytek” prowadzonego przez Fundację Most the Most powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystywany przez lokalną społeczność.
Zwycięski projekt uzyska dofinansowanie od Fundacji Most the Most do 1000000PLN.

Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku  i dostosowanie do wybranej  w konkursie funkcji społecznej.
Nabór zgłoszeń trwa do 05 marca 2023r.

Poniżej regulamin konkursu ze wskazaną formą zgłoszenia zabytku.
INFORMATOR