Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała 300 000 zł wsparcia z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na inwestycję pn. „Modernizacja świetlicy w Rostołtach”.
W ramach inwestycji zaplanowano modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostołty z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych społeczności lokalnej. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie prac budowlanych, robót elektrycznych i robót sanitarnych, m.in. roboty budowlane wewnątrz budynku, ogrodzenie terenu, roboty zewnętrzne, w tym nawierzchnia z kostki, chodniki oraz zasilanie obiektu i instalacja oświetleniowa, instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji w 2023 r.

Budynek świetlicy w Rosołach z zewnątrz

Wnętrze budynku świetlicy w Rostołtach