Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
Zarządzenie NR ORG.0050.462.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2023r.