Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców oraz osoby pozostające bez zatrudnienia, w szczególności osoby z niepełnosprawnością - mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny
na spotkanie do Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Kościelny, Plac Królowej Rodzin 1 w dniu 19 maja 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00

W ramach wspólnego dyżuru pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pracownicy PUP w Białymstoku przekażą informacje:
- pracodawcom, planującym zatrudnienie osób bezrobotnych, w szczególności osób z niepełnosprawnością o formach wsparcia oferowanych przez Urząd;
- osobom pozostającym bez zatrudnienia, w szczególności osobom z orzeczoną
niepełnosprawnością o możliwości odbycia stażu, sfinansowania kosztów szkolenia, pozyskania środków publicznych, w tym środków PFRON na założenie
własnej działalności gospodarczej oraz przedstawią aktualne oferty pracy.

pracownik Oddziału Podlaskiego PFRON w Białymstoku udzieli Informacji o dofinansowaniu do wynagrodzeń dla pracodawców zatrudniających osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz na temat refundacji składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Zapraszamy

Ogłoszenie