Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny Raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogący zabrać udział w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny odbędzie się 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz.13.00. W związku z powyższym do dnia 6 czerwca  2023 r. będą przyjmowane zgłoszenia przesłane pocztą tradycyjną, e-PUAP-em, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. oraz złożone w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
w godzinach pracy urzędu.


Formularz zgłoszenia do debaty
Formularz zgłoszenia do debaty (do odczytu)
Raport o Stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2022 r.