Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Księżynie.
Zarządzenie NR ORG.0050.479.2023 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 13 czerwca 2023r.