Gmina Juchnowiec Kościelny w roku 2023 otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 10 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tej dotacji zakupione zostały 4 komplety ubrań specjalnych i jedna para butów specjalnych.
Wójt Gminy Krzysztof Marcinowicz przekazał zakupione wyposażenie jednostkom OSP: Juchnowiec Dolny, Lewickie, Hermanówka i Wojszki.
Pomoc ta odciążyła budżet gminy, przeznaczony na zakupy sprzętu i umundurowania.

Na zdjęciu widoczne komplety ubrania strażackiego specjalnego koloru piaskowego, zapakowane w worki foliowe.

Na zdjęciu przedstawiono buty strażackie specjalne skórzane koloru czarnego.