W 2024 roku firmą obsługującą Gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów w dalszym ciągu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce. Przypominamy, że wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Od 1 stycznia 2024 roku mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mieli możliwość zbierania odpadów segregowanych tj. papieru, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów BIO, nie tylko w workach dostarczanych przez Gminę, ale również w pojemnikach o pojemności min. 110 l. Zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki leży po stronie właściciela nieruchomości.