Logo Fundusz Dróg Lokalnych

Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” realizuje zadanie jednoroczne „Remont odcinka drogi gminnej nr 106764Bw m. Pańki”.
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 146G/II/2019 zawartej z Wojewodą Podlaskim w dniu 13 grudnia 2019 r.
Wartość dofinansowania wyniesie 76 158,50 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość Zadania to 348 928,70 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.