Logo Fundusz Dróg Lokalnych
Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” realizuje zadanie jednoroczne „Przebudowa ulicy Zacisznej w Olmontach”.
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 54G/II/2019 zawartej z Wojewodą Podlaskim w dniu 12 grudnia 2019 r.
Wartość dofinansowania wyniesie 224 040,76 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość Zadania to 501 610,00 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.