Logo Przebudowa Dróg Lokalnych

Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” realizuje zadanie jednoroczne „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym”.
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 18G/II/2019 zawartej z Wojewodą Podlaskim w dniu 4 grudnia 2019 r.
Wartość dofinansowania wyniesie 736 017,18 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość Zadania to 1 472 034,36 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.