Okres realizacji inwestycji to: grudzień 2020 r. – grudzień 2021 r.

Drogi objęte wnioskiem stanowią dojazd do istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja obejmuje:
• odcinek długości 165,69 m, który rozpoczyna się na skrzyżowaniu z DP 1498B Juchnowiec Kościelny – Szerenosy – Turośń Kościelna
• trzy łączące się z nim odcinki długości 85,75 m, 129,56 m i 97,89 m

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 086 483,50 zł.