Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

„Rozbudowa ulicy Miłej w Ignatkach”
Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” realizuje zadanie jednoroczne „Rozbudowa ulicy Miłej w Ignatkach”.
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 158G/FDS/2020 zawartej w Wojewodą Podlaskim w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Wartość dofinansowania wyniesie 912 478,39 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość Zadania to 2 723 207,86 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: lipiec-grudzień 2020 r.

Droga objęta wnioskiem zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Inwestycja obejmuje jeden odcinek od skrzyżowania z ulicą Gościnną do skrzyżowania z ulicą Gajową o długości 638 m. Na całej długości zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki brukowej. Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Wartość dofinansowania: 1 661 996,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 723 207,86 zł.