DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy szkoły podstawowej w Juchnowcu Kościelnym”.

Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 24G/BRD-RFRD/2021 zawartej 23.12.2021 r. z Wojewodą Podlaskim.

Wartość dofinansowania wyniesie 33 600,00 zł, co stanowi 31,95% kosztów objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 107 140,40 zł.

Okres realizacji inwestycji to: grudzień 2021 r. – lipiec 2022 r.

W ramach inwestycji powstanie wyniesione przejście dla pieszych dostosowane do wysokości chodnika, oznakowane znakiem P-10 oraz znakiem P-25 „próg zwalniający”. W okolicy wyniesionego przejścia dla pieszych przewiduje się zastosowanie dodatkowego ograniczenia prędkości do 30km/h.