Wobec wojny na Ukrainie wielu z nas czuje potrzebę wsparcia dla narodu ukraińskiego. Płyną gesty poparcia, ale i konkretne czyny. Wszystkie wartościowe i budujące.
W czwartek, 3 marca br. została zakończona gminna zbiórka darów mieszkańcom Ukrainy i uchodźcom. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, solidarność i ofiarność. Wszystkie dary zostaną przekazane instytucjom koordynującym bezpośrednie wsparcie
W ramach koordynacji akcji pomocy:  

- przygotowujemy kolejne etapy zbiórek darów mieszkańcom Ukrainy i uchodźców. Będą to już zbiórki celowe z uwzględnieniem konkretnych potrzeb. Ich koordynacją zajmuje się Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – tel. 530 453 059  
- tworzymy gminną listę domów i mieszkań otwartych uchodźcom z Ukrainy. Mieszkańcy naszej Gminy są gotowi przyjąć pod swój dach rodziny uciekające przed wojną – zachęcamy do kontaktu, aby stworzyć szeroką listę domów otwartych uchodźcom.
 Koordynacją działań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 507 847 016.
- tworzymy gminną listę kontaktową osób chętnych do pomocy, która byłaby wykorzystana w konkretnym momencie. Prosimy o kontakt wolontariuszy (tłumaczy języka ukraińskiego, lekarzy, osoby wykonujące usługi transportowe, itp.). Wiele osób już zadeklarowało chęć niesienia pomocy, za co dziękujemy. Koordynacją zajmuje się Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny – tel. 530 453 059  
PAMIĘTAJMY, ABY WSZYSTKIE DZIAŁANIA PODEJMOWAĆ W SPOSÓB PRZEMYŚLANY. DLATEGO WAŻNA JEST ICH KOORDYNACJA. NIE OD RAZU MUSIMY ZA WSZELKĄ CENĘ „COŚ” ZROBIĆ. POMOC UKRAIŃSKIM SĄSIADOM POTRZEBNA BĘDZIE PRAWDOPODOBNIE JESZCZE PRZEZ DŁUGI CZAS. ALE ENERGII I SERCA NAM NIE ZABRAKNIE. JESTEŚMY Z UKRAINĄ!