Kto może otrzymać świadczenia 300 zł

  1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania

  1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
  2. wpisanie do rejestru PESEL.

Jak wypełnić wniosek
Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):
•  imię (imiona) i nazwisko
•  datę urodzenia
•  obywatelstwo
•  płeć
•  aktualny adres pobytu na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):
•    numer telefonu polskiego operatora
•    adres poczty elektronicznej
•    numer polskiego konta bankowego

Wnioski składać można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżynie, przy ul. Alberta 2. Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 85 66-31-117.
Wnioski dostępne są w siedzibie GOPS oraz Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny.

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO