BARDZO WAŻNE !
Wszystkie osoby chętne proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny pod nr tel. 85 713 28 85 celem umówienia się na wizytę i złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.
Link do pobrania wniosku:

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy - UKR

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy - RUS

Wniosek można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

Dane, które należy wpisać we wniosku:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli jest,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
  • jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (osoby poniżej 18 roku życia), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
  • na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis w obecności pracownika urzędu.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy