Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nadsyła do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oferty zorganizowanych wyjazdów do Austrii, Grecji i Hiszpanii dedykowane uchodźcom z Ukrainy.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zainteresowanie ww. wyjazdami można zgłaszać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
Austria
oferta Rządu Austrii. Planowana liczba osób, które mogą z niej skorzystać to około 500 osób. Pierwszeństwo wykorzystania oferty mają:
•  Osoby, które mają członków rodziny lub inne powiązania z Austrią;
•  Matki z małymi lub wieloma dziećmi;
•  Osoby starsze (60+)
•  Osoby niepełnosprawne i ich rodziny,
•  Osoby w ciężkim stanie zdrowia i ich rodziny.
Chętni będą zapisywani na podstawie kolejności wpływania zgłoszeń.
Transport zostanie zorganizowany specjalnym pociągiem dokładny termin i miejsce wylotu zostanie uzgodnione w terminie późniejszym, realizacja planowana jest w pierwszej połowie kwietnia.
 
Grecja
oferta Rządu Grecji -w zakresie przyjęcia 130 osób. W przypadku, gdy niezbędne będzie wykonanie roboczego tłumaczenia na język polski informacji z formularza prosimy o wiadomość.  Chętni będą zapisywani zgodnie z kolejnością wpływania wiadomości. Dokładny termin i miejsce wylotu zostanie uzgodnione w terminie późniejszym, jednakże realizacja planowana jest na początku kwietnia
 
Hiszpania
oferta organizacji hiszpańskiej, która chce przyjąć 52 osoby do miejscowości La Línea de la Concepción przy granicy z Gibraltarem. Transport zostanie zorganizowany - dokładny termin i miejsce wyjazdu zostanie uzgodnione w terminie późniejszym.