Wojewoda Podlaski zawarł umowę na realizację świadczeń z zakresu transportu sanitarnego dla obywateli Ukrainy na okres od dnia 4 maja do dnia 3 czerwca 2022 roku z Grupą Ratowniczą Nadzieja, jako jednostką współpracującą z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne z siedzibą w Łomży, przy ul. Przykoszarowej 26.
Dyżurny ratownik medyczny r z Grupy Ratowniczej Nadzieja dostępny jest przez całą dobę pod nr telefonu: 600 100 260.

Dodatkowe numery telefonów:
- koordynator Grupy Ratowniczej – 600 100 406,
- Biuro Grupy Ratowniczej – 600 100 692.