DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół w Kleosinie”.

Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 12G/BRD/RFRD/2023 zawartej 13.12.2023 r. z Wojewodą Podlaskim.

Wartość dofinansowania wyniesie 99 698,88 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 146 025,60 zł.

Okres realizacji inwestycji to: listopad 2023 r. – lipiec 2024 r.

W ramach inwestycji powstanie wyniesione przejście dla pieszych na ul. ul. O.J. Walerowskiego w Kleosinie w obrębie dojścia do szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Wyniesione przejście dla pieszych oznakowane zostanie znakiem P-10  oraz znakiem P-25 „próg zwalniający”. Przejście dla pieszych wyposażone będzie w system fakturowych elementów oznaczeń nawierzchni dla osób niedowidzących z obu stron chodnika oraz dodatkowe, dedykowane oświetlenie.