DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w zakresie zadań remontowych

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie „Remont drogi w Wólce”

Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 48G/R/RFRD/2023 zawartej 14.12.2023 r. z Wojewodą Podlaskim.

Wartość dofinansowania wyniesie 236 719,32 zł, co stanowi 60,00% kosztów objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 402 420,22 zł. 

Okres realizacji inwestycji to: październik 2023 r. – sierpień 2024 r.

W ramach inwestycji wyremontowane zostanie 0,544 km drogi w Wólce. W ramach remontu przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni betonowo-asfaltowej z zachowaniem istniejących parametrów, z wykonaniem zabezpieczenia krawędzi kruszywem na lewym odcinku jezdni wzdłuż nieutwardzonego pobocza.