DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w zakresie zadań remontowych

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie „Remont ulicy Szkolnej w Juchnowcu Górnym”

Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 51G/R/RFRD/2023 zawartej 14.12.2023 r. z Wojewodą Podlaskim.

Wartość dofinansowania wyniesie 551 154,28 zł, co stanowi 59,99% kosztów objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 926 478,50 zł. 

Okres realizacji inwestycji to: październik 2023 r. – sierpień 2024 r.

W ramach inwestycji wyremontowane zostanie 0,371 km ulicy Szkolnej. W ramach remontu jezdni przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni betonowo-asfaltowej z zachowaniem istniejących parametrów, z wykonaniem zabezpieczenia krawędzi kruszywem na odcinku nieutwardzonego pobocza. Ponadto przewiduje się remont ciągów pieszych tj. prawego chodnika poprzez przełożenie istniejącej kostki brukowej z wymianą uszkodzonych krawężników betonowych oraz dwóch odcinków lewego chodnika poprzez zastąpienie istniejącej masy bitumicznej i płytki chodnikowej kostką brukową chodnikową oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowo-bitumicznej na miejscach postojowych.