RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje projekt pt. „Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie”.

Inwestycja realizowana jest na podstawie Promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/7063/PolskiLad z dnia 29 marca 2023 r. na kwotę 9 446 154,00 zł, co stanowi 95% ostatecznej wartości inwestycji. Całkowita wartość zadania wyniesie 9 943 320,00 zł.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. podpisano umowę z firmą, która przeprowadzi prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w Kleosinie. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców, którzy już w 2024 r. będą cieszyć się nową jakością wody pitnej.