RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych realizuje projekt pt. „Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach”.

W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Inwestycja realizowana jest na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja3PGR/2021/3354/PolskiLad z dnia 12 kwietnia 2023 r. na kwotę 1 960 700,52 zł, co stanowi 98% ostatecznej wartości inwestycji. Całkowita wartość zadania wyniesie 2 000 714,82 zł.
W dniu 19 kwietnia 2023 r. podpisano umowę z firmą, która zrealizuje przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową o garaż OSP. Obiekt ten jest budowany na potrzeby społeczno-kulturalne aktywnie działających mieszkańców wsi Koplany.