PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

14.02.2024r: w godz. 08:00 –15:00 : STANISŁAWOWO: od 1 do 16, ul. Olmoncka, Sympatyczna, Niebanalna, OLMONTY: ul. Kasztanowa, Zielona, Sosnowa,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia