Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda pochodząca z wodociągu w Ignatkach-Osiedlu, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów