Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie pobranej do badania dnia 11.03.2024 r. z wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki Ferma., Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono przekroczenia normatywu higienicznego w zakresie:

 - żelaza – 215 mg/l

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294), zawartość żelaza nie powinna przekraczać 200 mg/l.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Przekroczona wartość żelaza może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.