PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
28.11.2022r: w godz. 8:00 –12:00: KSIĘŻYNO, ul. Brukowa 3,3/1,3/2, od 5 do 5n, od 7 do 7m, od 11 do11/5, 12,14,14a,16,18,22,26, Kaflarnia, ul. Wrzosowa, Gościnna,
KSIĘŻYNO- KOLONIA: 15,15/1,17,17/1,23c,23,25,27,29,31,33,34, od 36 do 36l,
28.11.2022r: w godz. 8:00 –14:30: KOPLANY : od nr 28 do 54,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia