PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
28.02.2023r: w godz. 10:00 –14:00 : IGNATKI OSIEDLE, ul. Bluszczowa- działki: 135/4, 235/128,
03.03.2023r: w godz. 8:00 –12:00 : STANISŁAWOWO, ul. Niebanalna 8,12

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia