PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

13.03.2023r: w godz. 8:00 –12:00 :     OLMONTY, ul. Radosna 14, Pogodna działki: 170/10, 170/11,
14.03.2023r: w godz. 10:00 –14:00 :  SOLNICZKI, ul. Osiedlowa 9a,
17.03.2023r: w godz. 10:00 –14:00 :  STANISŁAWOWO 34C, 34D, 36A, 36C, 36D, 38, 40,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.