Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działania 5.4. Strategie niskoemisyjne
Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOFW dniu 7 listopada 2017 r. podpisano umowę nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0011/17-00 o dofinansowanie Projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.


Głównym celem Projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie BOF.

Całkowita wartość projektu    159 335 612,90 PLN
    
Dofinansowanie projektu z UE      90 382 473,62 PLN
   
Całkowita wartość projektu
– Gmina Juchnowiec Kościelny      30 554 488,67 PLN
   
Dofinansowanie projektu z UE
– Gmina Juchnowiec Kościelny      11 972 384,25 PLN


ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU - GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
1.    Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej, w tym miejsca dla rowerów Bike &Ride.
2.    Budowa ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową.
3.    Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483B.
4.    Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie.
5.    Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białystok – Wólka, w tym miejsca dla rowerów Bike&Ride.
6.    Promocja projektu - Juchnowiec Kościelny.


GŁÓWNE PRODUKTY PROJEKTU - GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
1.    Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 140 szt.,
w tym: Juchnowiec Kościelny – 19 szt.
2.    Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 48,27 km,
w tym: Juchnowiec Kościelny – 12,84 km.
3.    Długość nowych lub zmodernizowanych linii komunikacji miejskiej – 21,23 km,
w tym: Juchnowiec Kościelny – 3,61 km.