Po lewej stronie znajduje się logo Unii Europejskiej przedstawiające 12 złotych gwiazdek na niebieskim tle. Po prawej stronie znajduje się logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiające wiejski pejzaż wpisany w koło. Pejzaż przedstawia domek w kolorze biało-niebieskim znajdujący się na pagórkowatych polach w kolorze zielonym z pierwszoplanowymi kłosami zboża w kolorze czerwonym. Logo u góry otacza 8 niebieskich gwiazdek.

W dniu 19 października 2020 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Wskakuj na rower” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców poprzez zachęcanie do jazdy rowerem i wypromowanie istniejących ścieżek rowerowych w gminie Juchnowiec Kościelny.

Całkowita wartość projektu wynosi: 65 207,16 PLN

Kwota dofinansowania: 34 464,00 PLN