W dniu 25 października 2022 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę o przyznaniu pomocy nr 01202-6935-UM1011782/22 na realizację operacji pn. „Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:
Utworzenie Centrum Rekreacyjnego w Ignatkach-Osiedlu w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych i rehabilitacyjnych mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny i turystów.

Całkowita wartość projektu wynosi: 115 337,10 PLN
Kwota dofinansowania: 73 388,00 PLN