Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową.

Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zł.
Jeżeli chcesz przejść szkolenie podstawowe blisko domu, w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym – skontaktuj się jak najszybciej
z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Najbliższe szkolenie zaczyna się już 10 czerwca!
Ochotnicy przechodzą intensywne szkolenie podstawowe, które skupia się na nauce umiejętności z zakresu, m.in.:

  • taktyki,
  • szkolenia strzeleckiego,
  • medycyny pola walki,
  • zastosowania środków łączności,
  • wykorzystania elementów survivalu.

 #DołączDoNas na www.zostanzolnierzem.pl
Masz pytania!? Skontaktuj się z nami!
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstok
Lipowa 35, Białystok
tel. 261 398 292