Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Krzysztof Marcinowicz
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Joanna Januszewska
Przewodnicząca Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

Życzenia Świąteczne